Tanıtım

 

GAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU

Yerleşke : Çubuk Kontenjan : 400 Puan Türü : EA-SÖZ-SAY  Eğitim Süresi : 2 yıl Eğitim Dili : Türkçe Eğitim Türü : II. Öğretim (* işaretli programlarda normal öğretim de vardır.) Tel : (0312) 837 78 00 Faks: (312) 838 65 73 Web : www.gazimyo.gazi.edu.tr e-posta: gazimyo@gazi.edu.tr Adres: G.Ü. Gazi Meslek Yüksek Okulu Çubuk / ANKARA

2002 yılında açılmış olan Gazi Üniversitesi Gazi Meslek Yüksekokulu, sanayinin ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip, yetişmiş ara teknik elemanı ülkemize kazandırmayı hedef seçmiş olup, bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksekokul, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarına uyumlu, insani değerlere saygılı, kendi alanlarında uzmanlaşmış, yeterli teknik bilgilerle donanmış bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir.

Bölümler

• Görsel,-İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı

- Basım ve Yayın Teknolojileri Programı

- Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

• Muhasebe ve Vergi - *Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

• Makine ve Metal Teknolojileri - *Makine Resim ve Konstrüksiyon Programcılığı

• Elektronik ve Enerji - Elektrik Programı

• Elektronik ve Otomasyon - Elektronik Teknolojisi Programı

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü mezunları, Kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarında (Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı mezunları) Radyo ve TV yayını yapan işletmelerde ya da alana yönelik yapım şirketlerinde, ajanslarda, (Basım ve Yayın Teknolojileri Programı mezunları) Grafiker, Fotoğrafçı, Kalite kontrol uzmanı ve Matbaa Teknikeri olarak görev alabilirler.

Muhasebe ve Vergi Bölümü mezunlarına "Muhasebe Meslek Elemanı" unvanı verilmektedir. Mezunlar; büyük kuruluşların muhasebe, finans ve denetim birimlerinde, mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin bürolarında ve bankaların yönetim ve organizasyon kadrolarında görev almaktadırlar.

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü mezunları, Kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarında (fabrikalarda), teknik bürolarda, üretim atölyelerinde veya kalite kontrol ünitelerinde Teknik Ressam, atölye şefi, ustabaşı vb. pozisyonlarda görev alabilirler.

Elektronik ve Enerji Bölümü Mezunları, Kamu ve özel sektörde "Elektrik Teknikeri" unvanıyla görev alabilirler. Mezunlar ayrıca, yönetmeliklerle belirlenmiş yetki sınırları dâhilinde Elektrik Taahhüt İşlerini yapabilirler. Elektronik ve Otomasyon Programı mezunlarına "Elektronik Teknikeri" unvanı verilmektedir.

Program mezunları bu unvanla kamu ve özel sektörde görev alabilirler. Mezunlar; kuruluşlarda tekniker, şef, ustabaşı gibi pozisyonlarda görev yapabilir.