Misyon Vizyon

Yüksekokulun misyonu; Gazi Üniversitesi Gazi Meslek Yüksekokulu, sanayinin ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip yetişmiş ara teknik elemanı ülkemize kazandırmayı sürdürmektedir. Yüksekokul, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarına uyumlu, insani değerlere saygılı, kendi alanlarında uzmanlaşmış, yeterli, teknik bilgilerle donanmış bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir.

Yüksekokulun vizyonu; Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Matbaacılık, Makine Resim ve Konstrüksiyon, Radyo TV ile Muhasebe alanları ve genişleyecek olan bir mesleki yelpazedeki yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir kurum olmaktadır.

Bu bağlamda;

- Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,

- Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu bireyleri bünyesinde barındıran,

- Bünyesindeki çeşitli meslek alanları arasındaki ortak çalışmaları daha üst boyuta taşıyan ve ülkemizde bunun öncülüğünü yapan,

- Teknolojiyi ve bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği,

- Ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli öğrenci eğitimi veren,

- Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği,

- Toplumun hızlı gelişim değişim sürecinde iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen,

- Paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip,

- Etkin ve üretime dönük işbirlikleri yaparak kendi kaynaklarını yaratabilen ve ulusal kurumların başvurduğu araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan,

- Evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği,

- Mensubu olmakla guru duyulan bir meslek yüksekokulu olmaktadır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Doç. Dr. Abdulmecit GÜLDAŞ

Yüksekokul Müdürü, Yetki ve Sorumluluğu : Yüksekokulun Genel Bütün Akademik ve İdari İşleri

2- Doç. Dr. Onuralp ULUER

Müdür Yardımcısı, Yetki ve Sorumluluğu : Yüksekokulun Öğrenci İşleri

3- Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ

Müdür Yardımcısı, Yetki ve Sorumluluğu : Yüksekokulun Öğrenci İşleri

4- Aysen ERDOĞAN

Yüksekokul Sekreteri, Yetki Görev ve Sorumluluğu : Yüksekokulun İdari İşleri, Yazışmalar, Öğrenci İşleri, Personel, Muhasebe, Personelin Özlük Hakları

5- Öğr. Gör. Dr. Alpay ÖZER

Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı, Yetki Görev ve Sorumluluğu : Yüksekokulun Bölüme bağlı Eğitim-Öğretim Sınavları, Ders Programları

6- Yrd. Doç. Dr. Ahmet BIYIK

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı, Yetki Görev ve Sorumluluğu : Yüksekokulun Bölüme bağlı Eğitim-Öğretim Sınavları, Ders Programları

7- Öğr. Gör. Özcan AYYILDIZ

Elektrik ve Enerji Bölümü ve Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı, Yetki Görev ve Sorumluluğu : Yüksekokulun Bölüme bağlı Eğitim-Öğretim Sınavları, Ders Programları

8- Yrd. Doç. Dr. Sedat YENİCE

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı, Yetki Görev ve Sorumluluğu : Yüksekokulun Bölüme bağlı Eğitim-Öğretim Sınavları, Ders Programları

9- Öğr. Gör. Hilmi IŞIK

Elektronik Teknolojileri Bölüm Başkanı, Yetki Görev ve Sorumluluğu : Yüksekokulun Bölüme bağlı Eğitim-Öğretim Sınavları, Ders Programları