(UE) Parakende Satış ve Mağaza Yönetimi

(UE) Parakende Satış ve Mağaza Yönetimi Programında Okutulan Dersler için tıklayınız

Programın Açılma Gerekçeleri

Perakendecilik, bir toplumdaki pazarlama, dağıtım ve hatta öteki ekonomik etkinliklerin önemli bir bölümünün tüketiciler tarafından günlük yaşamda görünen yüzüdür. İşletmelerin dağıtım faaliyetlerinde ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının giderilmesinde perakende işletmeler önemli yer tutmaktadır. Tüketiciler, kişisel gelirlerinin yaklaşık %60’ını perakendeci işletmelere harcamaktadır. Ekonomide gerçekleşen büyüme, yükselen gelir düzeyi, artan genç nüfus, kentleşme hızı, artan çalışan kadın nüfusu, yaygınlaşan araba kullanımı, artan üniversite mezunu sayısı, ürün çeşitliliğine artan talep, artan kredi kart kullanımı gibi özellikler Türkiye’de perakendecilik sektörünü daha da önemli hale getirmektedir. Tüketicilerde yeni bir alışveriş ve yaşam kültürü oluşturan perakendecilerin hayatımızdaki yeri giderek artmaktadır. 

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi programının amacı, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan perakendecilik sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personel kaynağını yetiştirmektir. Bu programla perakendecilik sektöründe mevcut çalışanların niteliğini geliştirilmesi ve sektörün yarattığı istihdam olanakları sayesinde  bir çok kişiye iş imkanı sağlanması da  hedeflenmektedir.  

Program dersleri,  Gazi Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri tarafından yürütülmekte ve Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi alanında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim verilmektedir.  

Programdan Mezun Olanların Kazanacakları Yeterlilikler ve İstihdam Alanları

Programdan mezun olacak öğrenciler,  2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Genel İşletmecilik , Perakendeciliğe Giriş, Girişimcilik, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Müşteri ilişkileri Yönetimi, Stratejik Yönetim, Depo ve Stok Yönetimi, Tüketici Davranışları, Perakende Mağaza Yönetimi, Marka Yönetimi, Perakendecilikte Sermaye Yönetimi, Organizasyonlarda Davranış, Genel Muhasebe, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Bütünleştirilmiş Pazarlama işletişimi, Pazarlama Araştırması,İnsan Kaynakları Yönetimi, Zaman ve Stres Yönetimi, Türk Vergi Sistemi, Türkiye Ekonomisi gibi) derslerle perakendecilerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş personel açığını dolduracak  niteliklere sahip olacaklardır.  

İki yıl süreli Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler, “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı” ünvanı alabilecekler  ve bu sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabileceklerdir. 

Programa Öğrenci Kabul Koşulları, Harç ve Öngörülen Ücretler

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  veya  normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp   ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul  edilmektedir.

Eğitim ve öğretim  için  öngörülen  ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirlediği ya da belirleyeceği normal öğrenim harcıdır. Uzaktan Eğitim ücretleri ise üniversitemiz senatosunun aldığı karar doğrultusunda belirlenen ücretlerdir.

Programdan Mezun Olabilmek için Gerekli Koşullar(Ders ve/veya Kredi Sayısı, Staj, Tez, Proje vb.)

Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir.

Mezuniyet için, 103 kredi ders almak ve 30 iş günü zorunlu İşyeri Stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Programdan Mezun Olanların Devam Edebilecekleri Lisans Programları

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Kayıt Yapılabilecek Lisans Programları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim İletişim Bilimleri İşletme İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Pazarlama Reklam Tasarımı ve İletişimi Reklamcılık Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile Kayıt Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

İşletme - İktisat