(UE) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 (UE) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında Okutulan Dersler için tıklayınız

Programın Açılma Gerekçeleri

Sanayileşme eğiliminde ve arzusunda olan ülkemizde, Muhasebe alanı sürekli olarak ihtiyaç duyulan bir alandır. Sanayi ve hizmet sektörleri farklı alanlara hizmet etse de tüm sektörlerin ortak ihtiyacı muhasebe elemanıdır. Bu açıdan bakıldığında muhasebe işgücü ihtiyacı yalnızca bölgesel değil ulusal alanda gereklilik ve süreklilik göstermektedir. Ulusal ihtiyaçlar dikkate alındığında, görevi ülke ekonomisinin gelişmesi için sağlıklı bilgiler üretmek olan muhasebe elemanı, sağlam bir muhasebe bilgisi ve yasal mevzuata hakim bir kişi olması gerekmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının temel amacı, işletmelerin finansal bilgi ihtiyaçlarını sağlayacak bireyleri yetiştirmektir. Program hazırlanırken, bu ihtiyaç dikkate alınarak genel muhasebe, maliyet muhasebesi gibi muhasebenin temel alanlarında uzman kişiler yetiştirmeye yönelik bir çalışma yapılmış, öğrencilerin güçlü bir yasal mevzuata hakim olmalarını sağlamaya özen gösterilmiştir. Program ayrıca öğrenciyi günümüz teknolojisini de kullanır hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Dersler, Gazi Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri tarafından yürütülmekte ve İşletme Yönetimi alanında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim verilmektedir.

Programdan Mezun Olanların Kazanacakları Yeterlilikler ve İstihdam Alanları

Programdan mezun olacak öğrenciler, dört dönemden oluşan öğrenimleri boyunca aldıkları (Genel Muhasebe, Dönem Sonu İşlemleri, Bilgisayarlı Muhasebe, Maliyet , Şirketler, Kooperatif, Dış Ticaret İşlemleri, Enflasyon Muhasebesi gibi) derslerle muhasebe bilgilerini üretebilir hale gelebilecek; aynı zamanda Yönetim Muhasebesi ve Mali Tablolar Analizi gibi derslerle de bu bilgileri analiz edip, yararlı bilgiler haline getirip işletme ile ilgilenen çevrelere sunabileceklerdir.

Programa Öğrenci Kabul Koşulları, Harç ve Öngörülen Ücretler

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

Eğitim ve öğretim  için  öngörülen  ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirlediği ya da belirleyeceği normal öğrenim harcıdır. Uzaktan Eğitim ücretleri ise üniversitemiz senatosunun aldığı karar doğrultusunda belirlenen ücretlerdir.

Programdan Mezun Olabilmek için Gerekli Koşullar(Ders ve/veya Kredi Sayısı, Staj, Tez, Proje vb.)

Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir.

Mezuniyet için, 105 kredi ders almak ve 30 iş günü zorunlu İşyeri Stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Programdan Mezun Olanların Devam Edebilecekleri Lisans Programları

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Kayıt Yapılabilecek Lisans Programları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimiİşletme Enformatiğiİşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Maliye Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Uluslararası Finans Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile Kayıt Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

İşletme - İktisat