(UE) Lojistik Yönetimi

(UE) Lojistik Yönetimi Programında Okutulan Dersler için tıklayınız

Programın Açılma Gerekçeleri

Lojistik kavramı, bir ürünün üretilmesi için gerekli olan malzemelerin yurt içi ve yurt dışından tedariki, üretim sırasındaki akışı, üretildikten sonra yurt içi ve yurt dışı pazarlar ulaştırılmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 2000’li yıllar öncesine kadar sadece taşımacılıktan ibaret olarak görülen lojistik yönetiminin günümüzde artık önemi anlaşılmaya ve sektörün potansiyeli her geçen gün daha da net olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Jeo-stratejik açıdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasında köprü konumunda olup üç kıtanın kesişim noktasında olan ülkemiz coğrafyasının lojistik açıdan  önemli üstünlükleri mevcuttur. Ancak, uluslararası lojistik açısından çok uygun bir konumda yer alan ülkemizin bu potansiyelini değerlendirmesi  bu alanda yetişmiş insan gücünün varlığına bağlıdır. 

Lojistik programının amacı,   hem lojistik sektörünün ihtiyacı olan  nitelikli personel kaynağını yetiştirmek hem de sektörün yarattığı istihdam olanakları sayesinde  bir çok kişiye iş imkanı sağlamaktır.  

Dersler, Gazi Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri tarafından yürütülmekte ve Lojistik alanında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim verilmektedir.  

Programdan Mezun Olanların Kazanacakları Yeterlilikler ve İstihdam Alanları

Programdan mezun olacak öğrenciler,  2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Genel ekonomi, İşletme Bilimine Giriş I, Genel Hukuk Bilgisi, Temel Lojistik Kavramları, Girişimcilik, Makro iktisat,  İşletme Bilimine Giriş II, Ticari İşletme Hukuku, Stratejik Yönetim, Lojistik Yönetimine Giriş, Üretim Yönetimi I, Lojistik Bilgi Sistemleri, Lojistik Yönetimi, Lojistik Yönetiminde Taşımacılık, Türkiye Ekonomisi, Pazarlamaya Giriş, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Elektronik Ticaret, Üretim Yönetimi II, Türk Vergi Hukuku, Tedarik Zinciri Yönetimi, Depo ve Stok Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Yönetimi, Dış Ticaret ve Toplam Kalite Yönetimi gibi) dersler sayesinde lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş personele personel açığını dolduracak  niteliklere sahip olacaklardır   

Lojistik önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler  “Lojistik Meslek Elemanı " ünvanı alabilecekler ve bu ünvanla, gerek lojistik sektöründe hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerekse lojistik fonksiyonlarının bir kısmını kendi bünyelerinde gerçekleştiren firmalarda ve lojistik sektörünün gelişmesi ve yapılanması konusunda faaliyet gösteren firmaların çeşitli kademelerinde görev alabileceklerdir. 

Programa Öğrenci Kabul Koşulları, Harç ve Öngörülen Ücretler

Lojistik programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  veya  normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp  ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul  edilmektedir.

Eğitim ve  öğretim  için  öngörülen  ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirlediği ya da belirleyeceği normal öğrenim harcıdır. Uzaktan Eğitim ücretleri ise üniversitemiz senatosunun aldığı karar doğrultusunda belirlenen ücretlerdir.

Programdan Mezun Olabilmek için Gerekli Koşullar(Ders ve/veya Kredi Sayısı, Staj, Tez, Proje vb.)

Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir.

Mezuniyet için, 104 kredi ders almak ve 30 iş günü zorunlu İşyeri Stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Programdan Mezun Olanların Devam Edebilecekleri Lisans Programları

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Kayıt Yapılabilecek Lisans Programları

Lojistik Yönetimi 

Lojistik Yönetimi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ulaştırma ve Lojistik Uluslararası Lojistik Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile Kayıt Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları

Lojistik Yönetimi

İşletme - İ