(UE) İşletme Yönetimi

(UE) İşletme Yönetimi Programında Okutulan Dersler için tıklayınız

Programın Açılma Gerekçeleri

Türkiye'de  her geçen artan şirketleşme ve sanayileşme çabalarına paralel olarak, mal ve hizmet sektörlerinde iyi eğitim almış, bilişim teknolojilerini iyi kullanabilen orta düzey yönetici ve etkili ara eleman  ihtiyacı da kendisini hissettirmektedir. 

İşletme Yönetimi programının amacı,  günümüz işletmelerin ihtiyaçlarına paralel olarak işletme bölümünün kapsadığı alanlar içerisinde bireylerin mesleki ve teknik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve  işletmelerin yönetimi konusunda, üst  yönetime katkı verebilecek meslek elemanları  yetiştirmektir. Ayrıca bu programla, girişimcilik potansiyeli olan bireylerin girişimcilik ruhlarını açığa çıkarmak, iş bulabilmenin yanında iş kurabilmeyi de seçenek olarak sunmak ve bu konuda beceri ve davranış kazandırmak da  hedeflenmektedir.  Böylece, hem  ülkemiz gençlerinin çeşitli işletmelerde yönetim, finansman ve muhasebe konusunda çalışabilecek donanıma sahip olması  sağlanmış olacak hem de onların girişimci olmaları ile  diğer insanlara iş alanları açılması söz konusu olacaktır.  Program dersleri Gazi Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri tarafından yürütülecektir.  

Programdan Mezun Olanların Kazanacakları Yeterlilikler ve İstihdam Alanları

Programdan mezun olacak öğrenciler, iki yıllık eğitim sürelerinde aldıkları  (Yabancı dil, Bilgisayar, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Büro Yönetimi ve İşletme Teknikleri, Matematik, İktisada Giriş, Hukuk Bilgisi, Makro İktisat, Ticari Matematik, Ticaret Hukuku, İstatistik, Pazarlama İlkeleri, Yönetim ve Organizasyon, Finansal Yönetim, Bilgisayarlı Muhasebe, Dış Ticaret İşletmeleri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Yönetimi, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Para ve Banka, Vergi Hukuku Mali Tablolar Analizi, Çalışma Sermayesi Yönetimi, İşletme Bütçeleri gibi)  derslerle işletmelerin ihtiyaç duydukları ara eleman açığını dolduracak  niteliklere sahip olacaklardır. 

İşletme  Yönetimi önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler, “İşletme Yönetimi Meslek Elemanı” ünvanı alabilecekler ve serbest muhasebe bürolarında, işletmelerin finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahip olabileceklerdir. 

Programa Öğrenci Kabul Koşulları, Harç ve Öngörülen Ücretler

İşletme Yönetimi programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  veya  normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp  ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul  edilmektedir.

Eğitim ve öğretim  için  öngörülen  ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirlediği ya da belirleyeceği normal öğrenim harcıdır. Uzaktan Eğitim ücretleri ise üniversitemiz senatosunun aldığı karar doğrultusunda belirlenen ücretlerdir.

Programdan Mezun Olabilmek için Gerekli Koşullar(Ders ve/veya Kredi Sayısı, Staj, Tez, Proje vb.)

Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir.

Mezuniyet için, 105 kredi ders almak ve 30 iş günü zorunlu İşyeri Stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Programdan Mezun Olanların Devam Edebilecekleri Lisans Programları

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Kayıt Yapılabilecek Lisans Programları

İşletme  Yönetimi

Bankacılık Bankacılık ve Finans İşletmecilik Bankacılık ve Finansman Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sermaye Piyasası Sigortacılık Sigortacılık ve Risk Yönetimi Uluslararası Finans Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile Kayıt Yapılabilecek Açıköğretim Lisans Programları

İşletme  Yönetimi

İşletme - İktisat